โปรโมชั่น

สำหรับลูกค้าที่มียอดรวมชำระ 3,000-4,999 บาทจะได้รับส่วนลด 2% จากยอดชำระทั้งหมด

สมมุติว่าลูกค้าจ้าง 4000 บาท ลด 2% ก็คือ 4000×0.02=80 บาท

—————————-

สำหรับลูกค้าที่มียอดรวมชำระ 5,000-8,000 บาทจะได้รับส่วนลด 3% จากยอดชำระทั้งหมด

สมมุติว่าลูกค้าจ้าง 6000 บาท ลด 3% ก็คือ 6000×0.03=180 บาท

—————————-

สำหรับลูกค้าที่มียอดรวมชำระ 8,001-10,000 บาทจะได้รับส่วนลด 4% จากยอดชำระทั้งหมด

สมมุติว่าลูกค้าจ้าง 10,000 บาท ลด 4% ก็คือ 10,000×0.04=400 บาท