โปรโมชั่น

  • สำหรับลูกค้าที่มียอดรวมชำระ 5,000-10,000 บาทจะได้รับส่วนลด 1% จากยอดชำระทั้งหมด
  • สำหรับลูกค้าที่มียอดรวมชำระ 10,001-30,000 บาทจะได้รับส่วนลด 2% จากยอดชำระทั้งหมด
  • สำหรับลูกค้าที่มียอดรวมชำระ 30,001-50,000 บาทจะได้รับส่วนลด 3% จากยอดชำระทั้งหมด

อัพเดทโปรโมชั่นครั้งที่ 1 – 9/8/62