โปรโมชั่น

  • สำหรับลูกค้าที่มียอดรวมชำระ 3,000-4,999 บาทจะได้รับส่วนลด 1% จากยอดชำระทั้งหมด
  • สำหรับลูกค้าที่มียอดรวมชำระ 5,000-8,000 บาทจะได้รับส่วนลด 2% จากยอดชำระทั้งหมด
  • สำหรับลูกค้าที่มียอดรวมชำระ 8,001-10,000 บาทจะได้รับส่วนลด 3% จากยอดชำระทั้งหมด

อัพเดทโปรโมชั่นครั้งที่ 1 – 9/8/62